Vedlegget som nevnes er HER (.pdf)

Fra: Norges Luftsportforbund, Post <post@nlf.no>
Sendt: fredag 20. mars 2020 14.12
Kopi: Norges Luftsportforbund, Post <post@nlf.no>
Emne: NLFs guide til koronakrisen

 

Til klubber og grupper tilsluttet NLF,

I vedlagte PDF følger «NLFs guide til koronakrisen», oppdatert 20. mars 2020, kl 13:45.

Den samme informasjonen ligger på NLFs hjemmeside på denne lenken: http://nlf.no/forbund/nlfs-guide-til-koronakrisen

Når det skjer endringer i guiden vil hjemmesiden bli oppdatert, og status for når endringen er foretatt vil fremgå. 

Vi anmoder klubben om å videreformidle denne informasjon inkludert vedlegget til klubbens medlemmer. De seksjoner som benytter grupper på Facebook vil også legge en lenke til NLFs hjemmeside fra Facebook.

Vi oppfordrer klubbene og luftsportsutøverne om å følge med på NLFs hjemmeside i tiden fremover.

 

Med vennlig hilsen

Norges Luftsportforbund

 

John Eirik Laupsa

Generalsekretær