Oppdatert 05.04.2020

Hei alle seilflygere i Norge!
I disse Coronatider blir vi bombardert av pålegg, anbefalinger og synsing.
Jeg har derfor tenkt jeg skulle skrive ett innlegg i ny og ne for å avklare hva vi modellflygere kan og ikke kan gjøre basert på fakta.

Som modellflyger i Norge (og når vi vurderer fly i utlandet) er vi underlagt en del innstanser.
De viktigste er som følger:
- Statlige pålegg (Regjering, helsedirektorat, osv)
- Politi
- Luftfartstilsyn
- Kommunale pålegg (kommunelege i dette tilfellet eller den han velger som utøver som da ofte er kommunedirektør/rådmann)
- FAI / Ciam
- Selvpålagte pålegg gjennom regler i Norges Luftsportsforbund som igjen er godkjent av Luftfartstilsynet

Vi har også endel anbefalinger fra alle de ovennevnte fordi Norges lover ofte trumfer det instansene ønsker.
Disse anbefalingene kan dermed ofte bli feilskrevet som pålegg eller gi inntrykk av å være ett pålegg.

Så til fakta:
- Helsedirektoratet har noen veldig enkle linjer med forbud på:
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur?malgruppe=undefined 
Disse betyr at vi ikke kan arrangere stevner eller at klubbene skal arrangere treff verken på stripa eller en fjelltopp. Dette trumfer arrangement av alle stevner i modellflyseksjonen, men ikke en trening hvor vi flyr mot hverandre i mindre grupper.
Forbudet stopper heller ikke individuell utøvelse av idretten/sporten vår. I ettertid har det blitt nå poengtert at det er positivt at klubbene arrangerer trening i grupper (5 er nevnt) slik at vi faktisk blir vant til å utøve sporten i henhold til overordnede anbefalinger/pålegg (avstand, håndhygiene, karantene, osv).
Vi kan alltså møtes på stripa, ett jorde eller en fjelltopp for å trene. Det kan også settes opp utstyr for trening så lenge dette håndteres på en god måte i forhold til smittevern (en person, hver sin penn?, osv).
Det er opp til hver klubb å vurdere hva de skal gjøre, men selvsagt vil det ofte måtte bli restriksjoner på bruk av utstyr, klubblokaler og annet som kan spre smitte. Bruken av området som klubben disponerer anbefaler jeg sterkt å ikke legge noen større begrensninger på, da utestengning av utøver fra idrettsannlegg er noe man ikke skal ta lett på. En klubb har heller ikke noen politimyndighet til å vise bort noen. Så har man ett vedtak om å ikke bruke stripa/området bør ordlyden være anbefaling, ikke pålegg.
- Politiet har ingen egne pålegg eller regler, men er satt til å påse at loven eller pålegg blir fulgt. De har lite eller ingen forutsetning for å vite hva andre enn staten eller kommunen har bestemt, men bruker ofte sunn fornuft.
- Luftfartstilsynet som godkjenner vårt sikkerhetssystem (modellflyhåndboka) har per i dag ingen nye begrensninger for oss modellflygere.
- Kommuner kan lage egne pålegg til både klubber og enkeltpersoners idrett. Kommunelege eller kommunedirektør (event kommunestyre) kan derfor sette begrensninger, men er som regel edruelige slik at de ikke setter begrensninger utover overordnet regelverk. Dog kan man oppleve at man ikke kan dra til nabokommunen for å fly. Om dette er i henhold til loven er det selvsagt endel diskusjon om. Men ett pålegg her følges ofte opp av politiet.
- NLF/modellflyseksjonen har ett styre og en ansatt som er Fagsjef (Jon Gunnar Wold). Styret er ikke direkte involvert i den daglige driften slik Fagsjef er. Fagsjef forsøker formidle det hans arbeidsgiver (oss) og andre innstanser ønsker at vi skal gjøre. I praksis har det vært å fortelle hva NLF sentralt har sendt ut og hva myndighetene ønsker. Formidlingen har blitt justert etterhvert som innspill har kommet og per idag er det annbefaling/oppfordring om at vi begrenser aktiviteten og at vi må vente på neste avgjørelse før vi kan arrangere stevner (13.april 2020). Hvilke stevner (NorgesCup, NM, osv) som settes opp igjen eller når de event blir avlyst avgjøres i hovedsak av gruppeleder eller i samarbeid med Fagsjef. Vi ønsker selvsagt å få igang sesongen når det er mulig. Klubbstevner er det klubbene selv som tar avgjørelse om når dette blir mulig (helsedirektoratet sitt pålegg).
NorgesCup/NM i forhold til uttak av landslag er noe gruppeledere må se på underveis. Dette er litt komplisert foreløpig siden vi ikke vet om vi har ett godt grunnlag i slutten av 2020 til å ta ut ett nytt landslag. Så løsningen kan måtte justeres etter som sesongen skrider frem. Blir dette vanskelig for gruppeleder tar man det videre til Fagsjef eller helt til styret i seksjonen. Vi har også allerede nå utsatt VM F3J til en EM sesong uten å vite om begge blir avholdt.
NLF sin siste informasjon er en guide som i liten grad omfatter modellfly: http://nlf.no/forbund/nlfs-koronaguide-20
- FAI / Ciam "eier" våre klasser og har derfor endel å si iforhold til arrangement av disse. De har derfor innstilt alle stevner som er meldt inn i deres kalender frem til 20.april 2020 og snakker med klasse leder/World Cup kordinatorer for å finne løsninger i samarbeid med disse. Per idag har endel stevner blitt avlyst, noen utsatt og noen EM/VM utsatt til 2021. Dette er dermed en pågående diskusjon for å finne løsninger ettersom vi ser hva som er mulig.


Jeg håper alle kommer seg ut og ikke blir helt brakkesyke, selv om vi forsøker å gjøre en samfunnsinnsats med å ikke reise store avstander unødvendig. Selvsagt tenker vi alle på berøring, indirekte berøring og at vi tenker på om vi trenger å håndtere annen pilot sitt fly eller utstyr. 5 personer er ett fint tall og er dere flere så kan man jo helt sikkert spre aktiviteten utover større områder. Det er lov å tenke. Fotballklubber over det ganske land starter nå opp trening i grupper på fotballbaner. Det å dele av en fotballbane er noe de har vært vant med i trening fra tidligere og muligens en mulighet for oss å se på slik at vi ikke stimler sammen i ett trangt depo..

Vedlagt tekst fra siste Ciam møte om FAI sine stevner (03/2020).

Jo Grini
gruppeleder F5J, F3J, F3K
sekretær og kasserer i Valdres Modellflyklubb som ikke har sett nødvendigheten av noen ekstra kjøreregler foreløpig.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Vedlegget som nevnes er HER (.pdf)

Fra: Norges Luftsportforbund, Post <post@nlf.no>
Sendt: fredag 20. mars 2020 14.12
Kopi: Norges Luftsportforbund, Post <post@nlf.no>
Emne: NLFs guide til koronakrisen

 

Til klubber og grupper tilsluttet NLF,

I vedlagte PDF følger «NLFs guide til koronakrisen», oppdatert 20. mars 2020, kl 13:45.

Den samme informasjonen ligger på NLFs hjemmeside på denne lenken: http://nlf.no/forbund/nlfs-guide-til-koronakrisen

Når det skjer endringer i guiden vil hjemmesiden bli oppdatert, og status for når endringen er foretatt vil fremgå. 

Vi anmoder klubben om å videreformidle denne informasjon inkludert vedlegget til klubbens medlemmer. De seksjoner som benytter grupper på Facebook vil også legge en lenke til NLFs hjemmeside fra Facebook.

Vi oppfordrer klubbene og luftsportsutøverne om å følge med på NLFs hjemmeside i tiden fremover.

 

Med vennlig hilsen

Norges Luftsportforbund

 

John Eirik Laupsa

Generalsekretær