Kongepokalen har vært utdelt i Modellfly 4 ganger
3 av disse har den vært utdelt til seilfly

2017:

Espen Bakke delte ut H.M. Kongens pokal til Bjørn Tore Hagen fra Bodø modellflyklubb.
Haugesund modellflyklubb arrangerte NM i klasse F3F RC seilfly på Obrestad helgen 22-24.september 2017. Bjørn Tore Hagen fra Bodø modellflyklubb stakk av med seieren og vant dermed H.M. Kongens pokal i denne klassen. Espen G. Bakke var tilstede og overvar siste dag av mesterskapet og overrakte pokalen til Bjørn Tore Hagen.

2014:

John Eirik Laupsa delte ut H.M. Kongens pokal til Jo Grini. Foto fra F3x.no
Lillehammer modellflyklubb arrangerte NM i klasse F3J RC seilfly på Åsen modellflyplass helgen 30-31. august 2017. Jo Grini fra Valdres FK/Modell stakk av med seieren, og vant dermed H.M. Kongens pokal - for andre gang i denne klassen.
Grini er dermed den eneste som har vunnet H.M. Kongens pokal for modellflyging to ganger. Generalsekretær John Eirik Laupsa var tilstede og overvar siste dag av mesterskapet og overrakte pokalen til Grini.

2006:


The King's pokal for 2006 goes to Jo Grini, Valdres

Kongepokalkomitéen i NLF har besluttet at H.M. Kongens pokal for 2006 skal gå til Jo Grini, Valdres FK/Modell som vinner av NM i F3J.
Det ble i år kåret hele 29 norgesmestre innenfor de 7 luftsportsgrenene, og blant disse innstilte seksjonene fem kandidater, som etter komiteens vurdering alle kunne vært verdige vinnere. Komiteen kom også frem til at de mesterskapene som kandidatene hadde vunnet var av en slik kvalitet og kvantitet (antallet deltakere) at de tilfredsstilte retningslinjene for tildeling av kongepokalen.
Vi gratulerer Jo Grini som er verdig vinner av H.M. Kongens pokal 2006!
Bilde: Seierspallen i NM F3J, Jo Grini i midten.

2002:


Stort foto (265kb)
Copyright Jo Grini

Årets Norgesmester i F3B, Espen Torp (40), Forus RC Klubb vil få tildelt 
H.M. Kongens pokal for 2002 på Luftsportstinget i mars neste år.
Etter en omfattende prosess med innstillinger fra seksjonene foretok 
Kongepokalkomiteen en grundig vurdering av prestasjonene til tre meget 
kvalifiserte kandidater og kom frem til at Espen Torp er en verdig vinner 
av kongepokalen for 2002.
Han er den aller første modellflyger som vinner en kongepokal. 
Modellflyging ble tatt opp som gren i Norges Luftsportsforbund i 2000.


Denne siden ble sist oppdatert av Gruppeleder F3J, Jo Grini den: 24.09.17
Adresse: F3J.no, v/Jo Grini, Skulevegen 2, 2920 Leira i Valdres, Norway
 Mob:+47 90898709
Org.nr. 884 014 972, Email: webmaster@f3j.no